Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB är ett serviceföretag inom byggbranschen med inriktning på ombyggnader och serviceentreprenader

inom ABC-området. Vår ambition är att, med ett aktivt miljötänkande, leverera projekt med hög kvalitet till nöjda kunder

Vi har stor erfarenhet av ombyggnader av bostadsprojekt likväl som hyresgästanpassning i kontor och industrilokaler.

Företrädesvis arbetar vi med generalentreprenader men är inte främmande för andra entreprenadformer.

 

Stockholms Stadsbyggare grundades 1987 av Stefan Dessewffy och bytte namn genom en ombildning av företaget år 2000, till Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB

I dagsläget är vi 12 medarbetare och omsätter ca 40 miljoner kronor.

 

Vi är certifierade enligt BF9K. BF9K är ett produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Systemet revideras 1 gång per år av tredje part, Det Norske Veritas.

 

 

aaaaaa