Kvalitetspolicy

Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall i sina relationer till medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter stå för sakkunskap, tillförlitlighet, ansvar och kontinuitet.

Vi skall därför eftersträva att kunder erhåller bra produkter, tjänster och service till avtalade villkor så att de alltid känner fullt förtroende för företaget och dess medarbetare

Våra produkter och tjänster skall:

  • Karaktäriseras av en jämn och hög kvalitetsnivå
  • Garantera att åtaganden utförs i avtalad tid
  • Uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar
  • Uppfylla marknadens legala krav
  • Ständig förbättring av vårt arbete

 

Genom denna policy möjligöres god ekonomi och hög kvalitet såväl för våra kunder som för Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB.