Arbetsmiljöpolicy

Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall verka för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat genom att:

  • Minimera och förebygga arbetsskador
  • Kontinuerligt förbättra av arbetsmiljöarbetet
  • Skapa förutsättningar för arbetsglädje och god stämning

Och på detta sätt erhålla friska, motiverade och positiva medarbetare